IDS Load Balancer

TĂNG SỨC CHỊU TẢI CỦA HỆ THỐNG ỨNG DỤNG

Đối với các hệ thống ứng dụng lớn, việc mở rộng số lượng máy chủ backend để tăng mức độ chịu tải của hệ thống là việc gần như bắt buộc. Để làm được điều đó, Load Balancer là một phần không thể thiếu của hệ thống.

CÂN BẰNG TẢI CHO CÁC ỨNG DỤNG CONTAINER

Không chỉ với các máy chủ hay IDS Cloud Server, IDS Load Balancer còn có thể sử dụng để làm cân bằng tải cho các hệ thống ứng dụng trên nền tảng container. Để làm được điều này, bạn cần một số hệ thống platform dành cho container hỗ trợ như Kubernetes, Rancher, Mesos…

SỬ DỤNG CÂN BẰNG TẢI TRONG MẠNG NỘI BỘ

Một trường hợp cụ thể dễ thấy nhất đó là chúng ta thường tạo các máy chủ/IDS Cloud Server trong một mạng nội bộ, và sử dụng Load Balancer để làm proxy, truyền tải các kết nối từ ngoài internet vào các máy chủ phía trong. Đối với Load Balancer, bạn hoàn toàn có thể tạo các kết nối như thế đối với mạng nội bộ của chính các IDS Cloud Server.

CÂN BẰNG TẢI HYBRID CLOUD VỚI LOAD BALANCER

IDS Load Balancer cung cấp khả năng cân bằng tải cho các máy chủ IDS Cloud Server của IDS Cloud và thậm chí là các máy chủ on-premise của khách hàng trên cùng một Load Balancer. Ví dụ nếu bạn cần phân tán các traffic ứng dụng qua cả Cloud Server và các tài nguyên on-premise. Điều này giúp cho việc dịch chuyển lên Cloud trở nên dễ dàng hơn và giảm thiểu downtime khi dịch chuyển ứng dụng