Tính năng IDS Call Center

tong-dai-cloud-pbx

 • Điều hướng cuộc gọi đến nhóm máy lẻ trực theo kịch bản, tự động phát ra lời chào, hướng dẫn khách hàng chọn nhánh tổng đài.
 • Hiển thị chi tiết lịch sử cuộc gọi, nghe lại ghi âm, xem thông tin thống kê hiệu suất thực hiện cuộc gọi theo từng máy lẻ.
 • Cho phép doanh nghiệp giám sát và can thiệp trực tiếp vào cuộc gọi đang diễn ra (Nghe đồng thời 3 bên, nói chèn cuộc gọi).
 • Cho phép theo dõi tính trạng kết nối, trạng thái cuộc gọi của các máy nhánh theo thời gian thực.
 • Miễn phí cuộc gọi giữa các máy nhánh nội bộ trong một văn phòng/ giữa các văn phòng khác nhau của doanh nghiệp.
 • Sẵn sàng mở rộng số lượng máy nhánh đáp ứng mọi quy mô tăng trưởng nhân sự của doanh nghiệp.
 • Cho phép chặn cuộc gọi rác, cuộc gọi từ danh sách các số điện thoại không mong muốn.
 • Cho phép quản lý, giới hạn mức cước gọi ra theo từng máy lẻ hoặc cho cả tổng đài.
 • Tiện ích cho phép kết nối tới đầu số cố định, đầu số 1900/1800/ đầu số di động.
 • Cung cấp API & Webhook tích hợp với các giải pháp quản lý cho doanh nghiệp như CRM, ERP.
 • Cho phép khách hàng gọi trực tiếp từ Website của doanh nghiệp, giúp tiết kiệm chi phí cước cuộc gọi tới tổng đài.
 • Tự động ghi âm cuộc gọi vào/ra giúp quản lý và nâng cao hiệu quả công việc của nhân viên.

Giải pháp Call Center cho các phân khúc khách hàng

Hệ thống Customer Services sẽ giúp bạn